Stichting NAHkracht Brabant


Ondersteunt herstel en empowerment van mensen met NAH en hun naastbetrokkenen door de inzet van ervaringsdeskundigen.

Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid NAH, herkenning, erkenning en begrip

Herkenning, erkenning en begrip;

hoop en empowerment

Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid NAH, recht van spreken

‘Niet alleen makkelijk praten...

maar recht van spreken’

Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid NAH, helper en ondersteuner

Een helper / ondersteuner

bij zinvolle invulling van een veranderd leven

Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid NAH, bruggenbouwer

Bruggenbouwer

Naast professional