Help met een bijdrage


Wat betekent jouw donatie voor ons?

Wil jij iets betekenen voor mensen met NAH? Dat kan!

Bijvoorbeeld door een donatie aan onze stichting. Stichting NAHkracht Brabant is bijna volledig afhankelijk van donaties. Vrijwel alle activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door mensen met NAH. Zonder deze giften kunnen we onze ervaringsdeskundigen niet opleiden en inzetten. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat we mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten kunnen ondersteunen in hun herstel. Door gastlessen aan professionals dragen we bij aan de verbetering van de zorg. Voor deze lesactiviteiten ontvangen we wel een kleine bijdrage.

Wat we doen met donaties

Met je donatie kunnen we onze vrijwilligers trainen en zou het mogelijk worden om ze elk jaar een opfristraining te bieden. Zo kunnen ze altijd volgens de laatste inzichten hun werk doen. Daarnaast hebben we kosten om de website beschikbaar te houden en voldoende vrijwilligers te werven.
En we hebben nog meer wensen. We willen bijvoorbeeld een online platform bieden aan onze ervaringsdeskundigen. Ze willen elkaar graag gemakkelijk en veilig online kunnen ontmoeten binnen de hele regio. Als we voldoende middelen hebben kunnen we bijvoorbeeld ook reiskosten vergoeden aan onze vrijwilligers.

In onze jaarverslagen vertellen we transparant en nauwkeurig wat er met de donaties is gedaan. Het bestuur werkt onbezoldigd. De donaties worden volledig ingezet voor de inzet en verdere ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid.

Wil je een donatie doen? Dankjewel!

Stichting NAHkracht Brabant heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instellingen). Dit betekent dat de bijdragen aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting. Ons RSIN /Fiscaal nummer: 8614 83 091.

Je kunt een gift overmaken naar:

Stichting NAHkracht Brabant
Banknummer: NL54 RABO 0358697905

Heb je nog vragen of wil je een periodieke gift doen, neem dan contact met ons op.