Links NAH


Nuttige links voor niet-aangeboren hersenletsel

Algemene info over NAH

www.hersenletsel-uitleg.nl
www.hersenstichting.nl
www.hersenletsel.nlwww.verdermethersenletsel.nl

www.breinlijn.nl:
Gratis landelijk loket waar je terecht kunt met vragen over hersenletsel. Een hersenletseldeskundige in de regio verwijst je naar passende zorg en ondersteuning.

NAH-netwerken Brabant

De netwerken in Brabant zijn samenwerkingsverbanden die bestaan uit organisaties, formele zorgverleners, onafhankelijke belangenbehartigers, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. De netwerken bieden zorg en ondersteuning aan mensen met NAH in alle levensfasen en op alle terreinen.

www.nahzobrabant.nl - hersenletsenlnetwerk Zuidoost-Brabant

www.nahnobrabant.nl -hersenletselnetwerk Noordoost-Brabant

www.zorgnetwerkmb.nl - hersenletselnetwerk Midden-Brabant

Hersenletselnetwerk West-Brabant

Vrijwilligersorganisaties Brabant

Naast onze eigen stichting, waarvan de groep NAH lotgenotencontact onderdeel is, zijn er nog twee belangrijke stichtingen in Brabant voor mensen met NAH.

Stichting Omnisportief bevordert een actieve levensstijl voor mensen met een chronische aandoening, waaronder mensen met NAH. Ze werken vaak met vrijwilligers die ervaringsdeskundigen zijn.

Stichting Support4life biedt jongeren met NAH in Midden-Brabant ondersteuning bij het realiseren van hun wensen en doelen. De stichting begeleidt hen bij het omgaan met kwetsbaarheid en het versterken van de eigen kracht en ondersteunt hen bij het aangaan van noodzakelijke sociale contacten.