Missie en Visie


Wat willen we bereiken, waarom en hoe doen we dat?

Missie

Wij ontwikkelen NAH ervaringsdeskundigheid en brengen het ervaringsperspectief in. Dit ter ondersteuning van herstel, empowerment en verbetering van de zorg voor en het welzijn van mensen met NAH en hun naastbetrokkenen.

Visie

Ons streven is dat alle mensen met NAH en hun naastbetrokkenen een goede kwaliteit van leven kunnen ontwikkelen. Als Stuurgroep zetten we ons ervoor in dat in de maatschappij:

  • de kennis en deskundigheid over de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel worden vergroot;
  • mensen met NAH zoveel mogelijk eigen regie behouden en vanuit eigen kracht richting kunnen geven aan hun leven;
  • en daarbij de ondersteuning en zorg krijgen die daarvoor nodig is.

Doelstellingen

Dit willen we bereiken door te werken aan onderstaande doelen:

  • Continueren en verder ontwikkelen van bestaande projecten (zoals het vertellen van je eigen herstelverhaal en training ervaringskracht) en meedoen met nieuwe projecten zoals eye-opener.
  • Samenwerken met de klankbordgroep(en) van de hersenletselcentra in Noord-Brabant.
  • Ontwikkelen en aanbieden van verdere scholing van ervaringsdeskundigen, o.a. een basisscholing.
  • PR en werving van ervaringsdeskundigen en mensen die ervaringsdeskundig willen worden, zodat steeds meer mensen vanuit eigen ervaring een inbreng (kunnen) hebben.
  • Bevorderen dat binnen zorgverlening het perspectief van cliĆ«nten en hun naastbetrokkenen goed wordt meegenomen. Dit vanuit eigen en collectieve ervaringskennis en zowel individueel als zorgbreed.
  • Ertoe bijdragen dat mensen met NAH en hun naastbetrokkenen, die zelf geen aandacht daarvoor vragen, ook baat hebben bij genoemde ontwikkelingen.